II. İstanbul Eğitim Konferansı

TEMA

Modern ana akım eğitim anlayışına yönelik eleştiriler, küresel salgın sonrası farklı bir boyut kazandı. Kitlesel, standart, zorunlu ve ideolojik eğitim, salgının ortaya çıkardığı olağanüstü koşullarda yeni arayışlar için yaygın bir deneyimleme fırsatı oldu.

Öğrenme-öğretme süreçleri, öğrenci ve öğretmen arasındaki geleneksel, politik, hiyerarşik roller, okulun merkezi pozisyonu olağanüstü deneyimleme sürecinde pratikte olduğu kadar zihinlerde de yeniden yapılandırıldı.

Hızla değişen ve dönüşen piyasa, üretim ve tüketim alışkanlıkları ve kuralları, öğretim çıktılarını ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri de yeniden düşünmeyi gerektirdi.

Ne var ki çağdaş modern ana akım eğitim olgusu, iki asrı aşan deneyimiyle derinlemesine bir kültür, kurumsallaşma ve bağlam oluşturmuş durumda. Yüzlerce kurum, meslek, kural, milyonlarca çalışan, onlarca sektör, gündelik yaşama sirayet eden etkileri ile ana akım eğitim ile ilgili en küçük bir değişiklik talebi bile büyük yankılara yol açabiliyor.

 

ALT KONULAR

Var olan ağ ve yapı içerisinde ana akım eğitim için alternatif yol var mıdır?

Alternatif yol, tam bir ayrışmayı mı gerektirir, tedrici bir dönüşümü mü?

Bu dönüşüm sürecinde kime nasıl bir rol ve sorumluluk düşer?

“Kitlesel Eğitimde Rota Arayışı” temalı 2. İstanbul Eğitim Konferansı’nda bu soruları küresel perspektifte tartışmayı hedefliyoruz.

Bu tartışma sürecinde doğru soruları sorabilmek ve dünyanın farklı bölgelerindeki benzer tartışmalardan haberdar olmak için farklı coğrafyalardan uzmanları İstanbul’da buluşturacağız.