I. İstanbul Eğitim Konferansı


EPAM (Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi) , eğitime dair güncel tartışma konularını kamuoyu gündemine taşımak amacıyla İstanbul Eğitim Konferansı düzenleyecektir.

 

6 Kasım 2021 Cumartesi günü İstanbul Cevahir Otel’de gerçekleştirilecek olan İstanbul Eğitim Konferansı bu yıl Dijital Çağda Beceri Kazandırma sorununu gündeme taşıyor.

 

İstanbul Eğitim Konferansı’nın Hedefi

İstanbul Eğitim Konferansı; uzmanlar, paydaşlar ve karar alıcıları bir araya getirerek her yıl bir temel konuyu tartışma zeminine taşımayı hedeflemektedir. Böylece Türkiye’nin eğitim meseleleri, küresel ve kapsayıcı bir perspektifle ele alınacak; yeni yorum ve fikirler geliştirilecektir.

 

İstanbul Eğitim Konferansının Amacı

İstanbul Eğitim Konferansı; hızla küreselleşen dünyada eğitim konusunda sürdürülebilir adımlar atabilmek için küresel süreçlerin de anlaşılması gerekliliğinden hareketle, Türkiye için eğitim konusunu küresel perspektifte ele almak istemektedir. Bu konferanslarda eğtimin ekonomi, istihdam, kalkınma sürdürülebilirlik ve demokrasi kavramları çerçevesinde tartışılması amaçlanmaktadır.

 

EPAM

İLKE Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM), toplumsal sorumluluk bilinciyle Türkiye’de yaşanan dönüşüm serüvenini eğitim alanında izlemek, anlamak, yorumlamak, açıklamak ve bu doğrultuda politikalar geliştirmek temel misyonunu üstlenmiştir.

 

EPAM’ın hedefi, Türkiye’de eğitim alanının güçlenmesini sağlayacak çalışmalar yaparak bütün dünyada eğitimde fırsat eşitliğinin ve adaletin sağlanmasına katkı sunacak bir birikim oluşturmak ve bunu bütün toplumla paylaşmaktır.LCV Formu İçin Tıklayınız